Statistiky

Aplikace Statistiky počtu studentů dle různých kritérií nabízí řadu statistik studentů sestavených podle různých kritérií, které lze využít při zpracování výročních zpráv vysoké školy a fakult. Ve Slovenské republice jsou využívány pro výkazy Centrum vědecko-technických informací SR (CVTI SR), ale zajímavé informace mohou poskytnout i ostatním univerzitám. Přístup ke statistikám mají uživatelé s přiděleným oprávněním stud-p, stud-e, stud-univ-p nebo stud-univ-e.

Statistiky jsou rozděleny podle akademických roků a lze je zobrazit pro celou vysokou školu. Statistiky pro aktuální akademický rok nabízí buď pouze aktuální stav (není-li provedena fixace), nebo umožňují zobrazit aktuální stav a stav v době fixace. Fixaci lze provést hromadně na stránce s přehledem statistik, nebo individuálně v zobrazení příslušné statistiky. Fixaci mohou provádět pouze uživatelé s oprávněním stud-stat-fix.. Zobrazení statistik je možné ovlivnit filtry podle různých kritérií, údaje lze individuálně exportovat do MS Excel. Nabízeny jsou statistiky:

 • SK – 11-01/I – Zapsaní studující podle ročníků;

 • SK – 11-01/I – Zapsaní studující podle ročníků (doktorandi);

 • SK – 11-01/II – Nově přijatí do 1. ročníku;

 • SK – 11-01/IV – Studenti cizinci podle státního občanství;

 • SK – 11-01/IV – Studenti cizinci podle státního občanství (doktorandi);

 • SK – 11-01/VI – Stipendia;

 • SK – 11-01/VII – Počet učitelů podle funkcí;

 • SK – 11-01/VIII – Věková struktura učitelů;

 • SK – 11a-01/I – Věková struktura studujících;

 • SK – 11a-01/II – Věková struktura studujících doktorandského studia;

 • SK – 12-01/I – Absolventi I. a II. stupně studia;

 • SK – 12-01/II – Absolventi doktorandského studia;

 • SK - 12-01/III - Absolventi (rigorózní zkoušky)

 • SK – 12a-01/I – Věková struktura absolventů I. a II. stupně studia;

 • SK – 12a-01/II – Věková struktura absolventů doktorandského studia;

 • SK - 12a-01/III - Věková struktura absolventů (rigorózní zkoušky)

 • CZ – Věková struktura akademických pracovníků veřejné vysoké školy;

 • CZ – Přehled o počtu akademických pracovníků na veřejné vysoké škole;