Přehled plateb na bankovních účtech

Centrální bankovní účet poskytuje nástroje, které sdružují práci s bankovními výpisy a platbami z dílčích agend do jednoho komplexního nástroje, aniž by byla nějak omezena samostatnost těchto agend. Pro zobrazení a manipulaci se všemi platbami existuje v CBÚ aplikace Nespárované platby na bankovních účtech, která umožňuje zobrazení všech spárovaných a nespárovaných plateb a základní manipulace s platbami – skrývání plateb, převod plateb do lokální agendy, rušení nekorektního spárování plateb. Aplikace Přehled plateb na bankovních účtech pak poskytuje pokročilejší nástroje pro tyto operace a umožňuje centrálně provádět ruční párování mezi agendami, včetně přiřazování plateb přímo v těchto agendách, což vede ke zlepšení komfortu uživatele při práci s agendami financování. Aplikace je přístupná uživatelům s právem cbu-p.

Po vstupu do aplikace je zobrazen formulář pro definici parametrů výpisu plateb. Po zadání omezujících podmínek a následném stisknutí tlačítka je vypsán seznam všech plateb, které daným podmínkám vyhovují.

U každé platby seznamu jsou uvedeny základní identifikační údaje platby (číslo účtu, částka, VS, datum transakce), další údaje je možné zobrazit pomocí odkazů umístěných nad seznamem. Kliknutím na ikonu , resp. je možné určit, které platby se mají skrýt nebo naopak zobrazit. Skryté platby je možné nezobrazovat nastavením příslušného pole filtru. Pokud je platba přiřazena do konkrétní agendy, je tato skutečnost uvedena ve sloupci Agenda. Je-li platba v lokální agendě navíc spárována, je ve sloupci Párováno uvedeno jméno uživatele či uchazeče a druh poplatku uhrazeného touto platbou.

Ikona ve sloupci Párovat umožňuje ruční zpracování vybrané platby. Platbu přiřazenou konkrétnímu rozhodnutí je možné pomocí tlačítka od tohoto rozhodnutí odpárovat (platba se tak ocitne v seznamu nespárovaných plateb dané agendy). Tlačítkem je možné platbu přiřazenou v lokální agendě odpárovat a převést ji mezi agendami nebo ponechat v CBÚ. Dále je možné prostřednictvím vyhledávacího pole dohledat studenta nebo uchazeče a převést danou platbu na jemu vystavená rozhodnutí o platbě.