Nastavení vyučujících u předmětů

Přes aplikaci Nastavení vyučujících u předmětů je možné přidělovat vyučující k předmětům, stanovovat jim role a přiřazovat vyučující k rozvrhovým akcím. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním predmet-v.

Po vstupu do aplikace se po výběru příslušného období zobrazí seznam všech vyučovaných předmětů. U každého předmětu je uveden jeho kód, název a jméno garanta. Ve sloupci Vyučující jsou uvedeni vyučující nastavení u předmětu. Sloupec Role pak pomocí ikon vyjadřuje, jaké role mají jednotlivý vyučující u předmětu přiděleny. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vybrat lze přejít do aplikace Vyučující a rozvrhy, kde lze seznam vyučujících a jejich rolí upravit. Pokud má předmět vloženy rozvrhové akce, lze k nim rovněž přidělit vyučujícího a stanovit jeho procentuální podíl na výuce.