Hromadný tisk výkazu o studiu (V7)

Aplikace Hromadný tisk výkazu o studiu (V7) umožňuje hromadný tisk sestavy s výsledky studia V7. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Individuální tisk sestavy V7 je možný v tisku dokumentů ve Studijní evidenci.

Po vstupu do aplikace a výběru správného studijního období se zobrazí formulář, prostřednictvím něhož se specifikuje skupina studentů, pro které se má sestava vytisknout. Po stisknutí tlačítka se zobrazí seznam studentů, kteří splňují zadaná kritéria. V seznamu se označí studenti, kterým se má sestava skutečně vytisknout. Pro hromadný výběr jsou k dispozici tlačítka na konci seznamu.

Před vlastním tiskem lze pomocí zobrazených možností specifikovat parametry tisku sestavy. Jazyk, ve kterém má být sestava tištěna se zvolí z nabídky Jazyk sestavy. Další volbou lze do sestavy vypisovat větu Student složil všechny zkoušky předepsané učebním plánem.. Zatržením volby Zařadit podpis děkana bude v sestavě vytištěno jméno rektora. Volba je vhodná pro případy, kdy rektor sestavu V7 podepisuje. Stisknutím tlačítka dojde k vytištění sestav V7 pro označené studenty dle zvolených parametrů.

Při tisku většího počtu studentů je doporučeno provést tisk na pozadí zatržením volby Generovat jako tiskovou úlohu na pozadí.