Výkazy vykonané práce

Aplikace Výkazy vykonané práce slouží k tvorbě výkazů vykonané práce pro jednotlivé vyučující. Aplikace je přístupná uživatelům s právem stud-e nebo stud-p.

Data výkazu jsou přebírána z rozvrhů, zkušebních zpráv a termínů zkoušek. Z rozvrhů jsou čerpány informace o počtech a délce odučených hodin, zohledňovány jsou i nastavené podíly v případě souběžné výuky více učiteli. Z termínů zkoušek jsou pak přebírány informace o počtu zkoušených studentů. Zkušební zprávy jsou pak zdrojem informací o zadaných výsledcích.

Pro tvorbu výkazu se v aplikaci zvolí vyučující, případně vyučovaný předmět. Nastavením datumů odkdy/dokdy je možné omezit období, za které je výkaz sestavován. Výkaz práce zvoleného vyučujícího se zobrazí stisknutím tlačítka . Stisknutím tlačítka se výkaz vyexportuje do souboru ve formátu XLS, který je možné dále doplňovat a upravovat např. v MS Excel.