Evidence dohod v rámci Double Degree programu

Double Degree!evidence dohodEvidence dohod v rámci Double Degree programu

Aplikace Evidence dohod v rámci Double Degree programu slouží pro evidenci a správu dohod v rámci programu Double Degree. Dohody evidované v této aplikaci je možné přiřazovat studentům v aplikaci Splnění podmínek Double Degree programu a následně tisknout na výstupních dokumentech. Evidence dohod je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Pro založení nové dohody je v úvodu aplikace připraven formulář, kde je nutné vyplnit název dohody, název partnerské instituce a garanta dohody. Volitelně je možné evidovat dobu platnosti dohody. Není-li platnost zadána, je dohoda časově neomezená. Název dohody a partnera je nutné zadat minimálně v mateřském jazyce, avšak vzhledem k použití těchto údajů na výstupních dokumentech je důrazně doporučováno i vyplnění názvu v angličtině. Vyplněný formulář se nakonec odešle stisknutím tlačítka .

Nejsou-li při založení dohody vyplněny anglické varianty názvů, doplní se do anglických polí texty v mateřském jazyce.

Přehled evidovaných dohod je zobrazen v tabulce pod přidávacím formulářem. Údaje evidované o dohodě je možné změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Dohodu, které není prostřednictvím aplikace Splnění podmínek Double Degree programu přiřazena k žádnému studentovi lze odebrat jejím označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka . Pokud políčko pro označení není u dohody zobrazeno, je to proto, že tuto dohodu má přiřazenu některý ze studentů. Pro smazání dohody je tedy nutné zrušit nejdříve toto přiřazení.