Seznam vypsaných termínů

Aplikace Seznam vypsaných termínů zkoušek umožňuje zobrazovat vypsané termíny zkoušek pro jednotlivá studijní období, a to i zpětně. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Po výběru studijního období je v aplikaci vypsán seznam všech předmětů, zvoleného období. U každého předmětu je uveden jeho kód, název, jméno garanta a ve sloupci Termínů počet všech vypsaných termínů předmětu. Seznam je možné filtrovat podle počátečního písmene předmětu. Uživatelé s oprávněním stud-seznam-terminu je pod seznamem zobrazeno tlačítko , umožňující exportovat sestavu obsahující údaje o termínu - den, hodinu a dobu trvání, počet přihlášených studentů, kapacitu termínu, označení místnosti, název předmětu a stav.

Je-li počet vypsaných termínů nenulový, zobrazuje se ve sloupci Zobrazit seznam ikona pro výpis seznamu všech vypsaných termínů předmětu s jejich základními atributy – kdy a kde se termín konal, druh termínu, jeho kapacita a jméno zkoušejícího, který termín vypsal. Ve sloupci Stav je pomocí ikon vyjádřen stav termínu. Význam jednotlivých ikon je uveden v legendě. Prostřednictvím ikony umístěné ve sloupci Info lze zobrazit podrobné informace o termínu.