Příprava stipendií k vyplacení

Aplikace Příprava stipendií k vyplacení umožňuje připravit stipendia k vyplacení, tedy převést je ze stavu 1 do stavu 2. V tomto stavu pak čekají na převzetí ekonomickým oddělením k vlastnímu vyplacení (EO převede stipendia do stavu 3). Aplikace je přístupná uživatelům s právem stips-pracoviste nebo stips-pracoviste-r.

Po vstupu do aplikace se zvolí pracoviště a období. Následně lze pomocí tlačítek volit mezi dvěma způsoby přípravy stipendií k vyplacení:

  • – při individuální volbě přípravy je pro vybraný měsíc a rok zobrazen seznam všech stipendií nebo stipendií zvoleného typu ve stavu zpracovává studijní. V seznamu se označením vyberou stipendia, která mají být připravena k vyplacení. Stisknutím tlačítka budou vybraná stipendia převedena do stavu 2 – připraveno k vyplacení.

  • – stisknutím tlačítka pro hromadnou přípravu stipendií k vyplacení budou všechna stipendia tohoto období ve stavu zpracovává studijní převedena do stavu připraveno k vyplacení.

Pozor! Převod stipendií do stavu připraveno k vyplacení je nevratná operace.

Výplata stipendií do banky již probíhá mimo Akademický informační systém. Vyplacená stipendia je však nutno převést do stavu vyplaceno. Tento převod se provede stisknutím tlačítka .

Související témata nápovědy