Návrh tématu závěrečné práce

Aplikace Návrh tématu závěrečné práce umožňuje studijním referentkám prohlížet, případně navrhovat téma závěrečné práce studenta. Z témat, která projdou koloběhem schvalování a splní veškerá požadovaná kritéria, vzniknou zadání závěrečných prací.

Témata prací navrhují vyučující přes aplikaci Návrhy témat.

Návrh nového tématu

Témata závěrečných prací si volí studenti prostřednictím aplikace Témata k závěrečným pracím v Portálu studenta. Nemá-li student téma zvoleno, může mu téma navrhnout i studijní referentka. V aplikaci je v tomto případě zobrazen formulář, kde je nutné nejprve vyhledat vyučujícího, který bude nastaven jako autor tématu. Jméno vyučujícího se zadá do vyhledávacího pole a stiskne se tlačítko . Následně se vyučující potvrdí tlačítkem . Následně je možné vyplnit zbylé položky formuláře jako název tématu, abstrakt/popis a zvolit garantující pracoviště (to je odvozeno podle vyučujícího). Položka Max. počet studentů je automaticky nastavena na hodnotu 1, tj. tak, aby bylo možné přihlášení zvoleného studenta. Vyučující má možnost kapacitu tématu dodatečně upravit.

Podrobnější popis jednolivých položek je možné najít v nápovědě pro aplikaci Návrhy témat.

Jakmile je formulář vyplněn, stiskne se tlačítko , čímž se založí téma práce, přiřadí se studentovi a odešle se ke schválení. Témata pro bakalářské a diplomové práce schvaluje Garant specializace/oboru/programu.

Možnost návrhu témat studijní referentkou je dána nastavením informačního systému.

Zobrazení studentova tématu

Má-li student téma práce přiděleno, slouží aplikace k zobrazení podrobností o tomto tématu. Aplikace zobrazuje podrobnosti o tématu, včetně informací o stavu schválení studenta na tématu a schválení samotného tématu.

V přehledové tabulce je zobrazen seznam studentů přihlášených na dané téma práce. Stav schválení studenta na tématu je pomocí ikonek zobrazován ve sloupci Stav. Pokud byl student vyučujícím na tématu zamítnut, je ve sloupci Důvod zamítnutí zobrazeno odůvodnění vyučujícího, proč k zamítnutí došlo.