Zakládání diskusních skupin

diskuzní skupinyDiskuze!skupiny

Aplikace Zakládání diskusních skupin slouží k evidenci skupin nabízených v aplikaci Diskuzní fóra. Skupiny jsou určeny pro definovaný okruh uživatelů a dělí se na oficiální, neoficiální, předmětové a diskuze pro elektronické osnovy předmětů. Aplikace je dostupná uživatelům s oprávněním diskuze-a nebo diskuze-c.

Nová skupina se založí přes formulář v dolní části aplikace:

  • Název – název diskuze je povinný údaj. Je možné vložit i anglický název.

  • Obrázek – není povinný, je nutné ho předem připravit. Jako součást názvu se uživatelům zobrazuje v aplikaci Diskuzní fóra. Pro diskuzi pracoviště se vkládá logo pracoviště. Všechny nabízené obrázky jsou uloženy ve vývojářské aplikaci Správa obrázků v kategorii Diskuze.

  • Oficiální – umožňuje odlišit tematicky zaměřená diskuzní fóra od fór určených pro pracoviště vysoké školy. Uživatelům jsou nabízeny nejprve oficiální diskuzní skupiny, pak neoficiální skupiny.

Pořadí skupin je možné ovlivnit klikáním na ikony . Pro založenou skupinu se musejí definovat uživatelé, kteří budou moci sledovat a vkládat příspěvky. Pod ikonou je umístěn formulář pro hromadné i individuální přidávání uživatelů. K hromadnému přidávání uživatelů se využívají kvalifikátory nebo parafikátory. Individuální přidávání probíhá přes vyhledávací pole.

Dostupnost jednotlivých skupin lze ovlivnit kliknutím na ikonu , resp. ve sloupci Otevřít/Zavřít. Zda je skupina otevřená, indikuje ikona ve sloupci Otevřená. Vybranou skupinu lze smazat.