Průvodce prváka po AIS

Co je AIS?

AIS (Akademický informační systém) je webový informační systém pro podporu komplexního řízení univerzity nebo vysoké školy. Soustředí se zejména na studijní a vědecko-výzkumné procesy probíhající po celý akademický rok. Studentům přináší řadu aplikací pro podporu studia.

Kde získám přihlašovací údaje?

Přihlašovací údaje do AIS jsou novým studentům předány po zapsání do prvního semestru studia - například při úvodu do studia nebo při imatrikulaci. Rovněž je lze získat v elektronické přihlášce do studia.

Na co nezapomenout po prvním přihlášení?

 • Změňte si heslo v aplikaci Změna hesla, kterou najdete na úvodní stránce Osobní administrativy v sekci Nastavení informačního systému. V aplikaci jsou uvedeny požadavky, jak by mělo bezpečné heslo vypadat. Přistupujte k AIS jako k elektronickému bankovnictví - heslo nikdy neukládejte do prohlížeče ani nikomu nesdělujte. Může být lehce zneužito.

 • Zkontrolujte si své osobní údaje v aplikaci Kontrola osobních údajů v sekci Ochrana osobních údajů. Je něco v nepořádku nebo došlo ke změně? Kontaktujte Studijní oddělení.

 • Pokud máte nárok na ubytovací stipendium, podejte si žádost v aplikaci Portál studenta pod ikonou Žádost o ubytovací stipendium .

 • Automaticky je Vám zřízena univerzitní e-mailová schránka. Přístup do schránky je možný přes odkaz v záhlaví AIS. Pokud si chcete příchozí poštu přesměrovat, podívejte se do nastavení e-mailové schránky. Univerzitní e-mail je primárním komunikačním kanálem univerzity vůči studentovi. Doporučujeme ho pravidelně sledovat.

Seznamte se - Portál studenta

Studium na vysoké škole je rozděleno do studijních období, tzv. zimního a letního semestru (ZS a LS). Každé období začíná registrací předmětů, následuje zápis a sestavení osobního rozvrhu (mimo první semestr studia, kdy je rozvrh daný).

Studijní povinnosti jsou dány plánem studia, který je složený z povinných předmětů. Dále si student může volit další předměty ze skupiny předmětů povinně volitelných.

Chcete mít studium pod kontrolou? Projděte si Portál studenta, který je tvořen z několika aplikací.

 • Zobrazte si svůj rozvrh v aplikaci Osobní rozvrh  a prohlédněte si předměty, které vás v prvním semestru čekají. Běží-li ještě zápisy, doplňte si volitelné předměty.

 • Zkontrolujte si Harmonogram výuky Harmonogram akademického roku .

 • Kde najdete Studijní oddělení? Podívejte se do aplikace Kontaktní oddělení.

 • Potřebujte potvrzení o studiu? Vytiskněte si ho v aplikaci Tisk dokumentů ikona .

 • Nahlédněte do Úložiště dokumentů, kde jsou zpřístupněny elektronické dokumenty související s přijímacím řízením a studiem.

 • Máte vše zaplaceno? Podívejte se do aplikace Financování studia .

 • Chcete vědět více o předmětech, které máte zapsané? Podívejte se do aplikace E-index. Pokud vás zajímá forma výuky předmětu, studijní plán předmětu či doporučená literatura, pravým klikem na název předmětu přejděte na Sylabus daného předmětu. V aplikaci E-index budou zaznamenány výsledky studia. E-index pravidelně kontrolujte.

 • Kdo jsou vaši spolužáci? Zobrazte si je v aplikaci Moji spolužáci.

V průběhu studia budete využívat další důležité aplikace, které Vám umožní registraci předmětů, zápisy předmětů, přihlašování na zkoušky, odevzdání prací, kontrola studijního plánu a další.

Studijní materiály

Kde najít studijní materiály? Je několik cest, jak se dostat ke zveřejněným materiálům ke studiu:

 • Dokumentový server najdete v sekci Osobní management. Učitelé jej využívají ke zveřejňování studijních materiálů a vysoká škola ke zveřejňování informací.

 • Elektronické studijní materiály je aplikace umístěná v sekci eLearning. Kromě vlastních studijních materiálů obsahuje i další soubory s objekty využívanými ve výuce.

 • Předmětová složka s materiály ke zvolenému předmětu je nabízena v Listu záznamníku učitelePortálu studenta.

Lidé na univerzitě

Seznamte se s Lidé na ŠAVŠ v sekci Portál veřejných informací. Zde najdete profil a kontakty na všechny studenty a zaměstnance.

Hledáte nápovědu?

Nevíte si rady? Podívejte se do aplikace Dokumentace UIS a vyhledejte téma, které vás zajímá.

Hodně štěstí při studiu Vám přeje vývojový tým AIS.