Správa kvót pro eLearning

Správa kvót pro eLearning je aplikace určená pro správce eLearningového systému, resp. uživatelům s oprávněním elis-a. Kvóta představuje maximální objem dat, které může uživatel vložit do knihovny e-objektů. Kvótu lze nastavit konkrétnímu uživateli, e-projektu, skupině osob (učitelé, doktorandi atd.), definované skupině typů e-objektů nebo lze určité osobě přidělit kvótu ke skupině typů e-objektů.

Kvóty pro ukládání dat do knihoven e-objektů se uživatelům nejprve přidělí hromadně přes záložku Skupinové kvóty, pak se přidělí kvóty pro jednotlivé skupiny typů e-objektů (obrázky, animace apod.) a následně je možné nastavovat individuální kvóty.

Aplikačně se kvóty dělí do několika skupin: