Životopisné údaje

Životopisné údaje jsou částí Vědecko-výzkumného systému vytvořenou pro sběr velkého množství dat jednotlivých akademických pracovníků vysoké školy – osobní údajepedagogické, vědecko-výzkumnéodborné aktivity v různých jazykových variantách. Pod těmito pojmy si lze představit například dosažené vzdělání, dřívější a současné zaměstnání, dovednosti osoby, účast u přijímacích a státních zkoušek, na akademických stážích, projekty, publikace, vědecká ocenění.

Údaje vkládají a spravují sami pracovníci – zaměstnanci a studenti. Evidovaná data jsou využívána v aplikacích pro tvorbu životopisů. Dále najdou své uplatnění při tvorbě evaluačních zpráv o činnosti zaměstnanců, informačních zpráv za pracoviště, pro projekty, tvorbu akreditačních spisů pro studijní programy apod.

Vyplnění všech údajů není povinné. Pokud pracovník nechce danou informaci vysoké škole sdělovat či jinak zpracovávat, například v životopise, nemusí ji uvádět.

Vkládané údaje jsou v jednotlivých aplikacích a jejich záložkách řazeny v tabulkách. V nich jsou kromě základních údajů většinou vloženy ikony:

  • Stav , , – ikona má informační charakter, vyjadřuje aktivní, ukončený nebo neaktivní stav záznamu, například ukončené, resp. aktivní vzdělání nebo zaměstnání. Bližší význam značek je vždy uveden v legendě pod seznamem evidovaných údajů;

  • Detail  – obsahuje podrobné informace o evidované položce;

  • Upravit  – obsahuje formulář pro opravu evidovaného údaje;

  • Jazyky  – pod ikonou je formulář pro nastavení zvolených jazykových mutací, ve kterých mají být údaje uchovány. Významem je použití například v anglické verzi životopisu. Jazykové varianty se nastavují v aplikaci Překlad. Zavedena je i kontrola kompletnosti jazykové části záznamu. Je-li překlad záznamu kompletní, zobrazí se ikona ve tvaru .

V některých aplikacích jsou využívány dva způsoby vkládání údajů – automaticky z evidence AIS a ručně přes formuláře, jejichž hodnoty se vždy ukládají tlačítkem s příznačným názvem , například přidat zaměstnání, dovednost, přednášku, posudek.

Položky vložené ručně lze v příslušných aplikacích odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka , například zaměstnání, vzdělání, přednášku.

Orientaci uživatele v agendě usnadňuje aplikace Navigace, která obsahuje stromovou strukturu všech záložek, které jsou v agendě obsaženy.