Katalog knihovny

Aplikace Katalog knihovny umožňuje vyhledávání publikací importovaných z knihovnického systému ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s.. Význam jednotlivých polí formuláře je následující:

 • Fulltext – do pole je možné zadávat více slov oddělených mezerou, a to i z různých oblastí (např. lze zadat jméno autora, klíčové slovo, slovo z názvu publikace). Akceptována jsou slova s diakritikou nebo bez diakritiky. Pokud mají být dohledány publikace určitého autora, nechá se pole prázdné.

 • Hledat v – hledání řetězce vloženého do pole Fulltext bude probíhat v označených oblastech nebo jejich kombinacích, tj. v názvech publikací, autorech, klíčových slovech publikace, ISBN, v seznamu edicí, nakladatelů.

 • Pracoviště – zvolit lze dohledávání ze všech pracovišť nebo z jednoho označeného.

 • Knihovna - vyhledávání může probíhat ve všech knihovnách ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. nebo jen ve vybrané.

 • Typ dokumentu – druh publikace, z nichž se bude vyhledávat, například časopis, odborná kniha, skripta, výzkumná zpráva, závěrečná práce. Implicitně je zvolena položka všechny druhy publikací.

 • Jazyk publikace – jazyk, ve kterém byla hledaná publikace vydána.

 • Rok vydání – rok vydání publikace, lze ponechat volbu vše, nebo zvolit jeden či více roků (přidržením klávesy ALT nebo CTRL a postupným klikáním myší na zvolené roky).

 • Země vydání – země, kde byla hledaná publikace vydána.

 • Autor – jméno autora je dohledáváno pomocí našeptávače, hledat lze podle jednoho jména nebo lze zvolit více jmen autorů a následně zvolit, zda se mají dohledat publikace s alespoň jedním zde uvedeným autorem, nebo publikace, kde jsou autory všechny uvedené osoby. Autora lze z výběru odebrat kliknutím na ikonu .

 • Způsob zobrazení – seznam publikací lze zobrazit jako výpis publikací nebo tabulku četností podle druhu publikace a jednotlivých pracovišť (kliknutím na hodnotu počtu se zobrazí seznam publikací). V případě zobrazení tabulky četností lze v nabídce Formát tabulky četností zvolit formát výpisu.

 • Řadit dle – seznam publikací může být řazen podle názvu, autora, roku vydání, data přidání nebo poslední změny v evidenci publikace a dále podle různých nabízených kombinací kritérií. Symbol [N] u kritéria řazení znamená, že jeho hodnota je zvýrazňována jako nadpis odpovídající úrovně.

Při výpisu publikací jsou nalezené publikace zobrazeny v přehledové tabulce. Pro každý výsledek jsou uvedeny základní údaje, podrobnosti je možné zjistit po kliknutí na ikonu ve sloupci Podrobnosti.

Výstup aplikace lze pomocí tlačítka , které je umístěno pod výpisem, exportovat do souboru zvoleného formátu.