Časová srovnání

Aplikace Časová srovnání umožňuje srovnávat výsledky evaluačních anket v jednotlivých obdobích. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evaluace-a nebo evaluace-c nebo evaluace-r.

Po vstupu do aplikace se zobrazí nabídka období, ve kterých je evidována evaluační anketa ve stavu evaluace se vyhodnocuje nebo ve stavech následujících. Požadovaná období pro srovnání se označí zatržením pole ve sloupci Ozn. a potvrdí tlačítkem . Nutné je zvolit minimálně 2 období, maximálně lze srovnávat 10 období.

Po výběru období je zobrazen přehled sestav pro vyhodnocení. Podle zvolené sestavy se určuje entita, pro kterou se hodnocení počítá (např. fakulta, studijní program, pracoviště, apod.). Požadovaná sestava se zvolí kliknutím na ikonu ve sloupci Vstup. Bližší popis sestav je uveden v nápovědném textu aplikace Hodnocení období.

Tvorba sestav je časově náročná a její sestavení může trvat i několik minut. Vyčkejte prosím na vytvoření sestavy a stránku zbytečně neobnovujte.

V prvním sloupci sestavy je uvedena hodnocená entita, za kterou jsou výsledky počítány. Kliknutím na ikonu zobrazit rozpad hodnocení na jednotlivé oblasti hodnocení a otázky. Další (hlavní) sloupce obsahují údaje z porovnávaných období, konkrétně:

  • Prům. hod. - obsahuje průměrné hodnocení dané položky v příslušném roce.

  • Odpovědi s hodnocením - udává celkový počet odpovědí na jednotlivé otázky, ze kterých se průměr počítá.

  • Odpovědi bez hodnocení - počet odpovědí, ve kterých studenti zvolili možnost nechci se vyjádřit. Tyto odpovědi nejsou zahrnuty do výpočtu průměrného hodnocení.

  • Dotazníky s odpověďmi udává počet vyplněných dotazníků.

Poslední řádek sestavy se sumárními údaji je počítán ze všech dotazníků do sestavy.