Správa složek konferencí

Aplikace Správa složek konferencí slouží ke správě složek tvořících hierarchický strom oborů, do kterých jsou konference přiřazovány. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním veda-b.

Novou složku lze založit přes formulář v úvodu aplikace, ve kterém se vyplní název složky v mateřském a anglickém jazyce. V položce Nadřazená složka se zvolí složka, pod níž má být nová složka ve stromu zařazena. Pokud se jedná o základní složku stromu, pak se jako nadřazená složka volí nová kořenová složka. Údaje se uloží stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných složek je uveden v přehledové tabulce. Příslušnou složku je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Složky, ve kterých nejsou evidovány žádné konference, lze smazat stisknutím tlačítka .

Zařazování konferencí do složek probíhá v aplikaci Správa a zakládání konferencí. Procházení stromu složek nabízí aplikace Přehled konferencí.