Kategorie grantů

Aplikace Kategorie grantových příležitostí slouží ke správě číselníku kategorií, do nichž se umisťují jednotlivé grantové příležitosti. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním veda-b.

Novou kategorii lze založit přes formulář v úvodu aplikace, ve kterém se vyplní název kategorie a stručné informace k ní. Údaje se uloží stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných kategorií je uveden v přehledové tabulce. Příslušný záznam je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Kategorie, pro které nejsou evidovány žádné grantové příležitosti, lze smazat stisknutím tlačítka .

Číselník je využíván v aplikaci Správa informací o grantech.