Termíny

Pro každý e-test je nutné stanovit termín konání testu. Atributy termínu určují kdo, kdy a odkud si může test spustit. Termín může být dostupný jen konkrétním studentům z počítačů určené učebny, může být dostupný všem z jakéhokoliv počítače apod. Ke každému testu lze přiřadit více termínů, přičemž každý termín může mít nastaveny atributy v různých variantách. Ke specifikaci termínu testu se přistupuje ze seznamu testů přes ikonu ve sloupci Termíny.

 • Předmětový test – termín předmětového testu může být dán termínem vypsaným v aplikaci Vypisování termínů v Záznamníku učitele.

  • Propojení termínů s testem – omezuje skupinu účastníků testu. Test může být dostupný:

   • konkrétní skupině uživatelů – z menu se zvolí jeden nebo více vypsaných termínů, které současně určí skupinu studentů, jež může test spustit a vypracovat, určí termín a místo konání testu. Volit lze pouze termíny které právě probíhají, nebo probíhat teprve budou. Kontrolována je logická návaznost testu na termín a na nesrovnalosti je uživatel upozorněn informací nad seznamem termínů a ve sloupci Kontrola termínu je uveden konkrétní problém. I přes uvedené nesrovnalosti je možné test vypracovat.

    Pro každý termín lze nastavit skupinu zařízení, na kterých se test může vypracovat. Kliknutím na ikonu ve sloupci Zařízení se nabídne menu pro výběr jedné nebo více skupin zařízení (učebny s počítači určené k zpracování elektronických testů). Pokud nebude skupina nastavena, studenti mohou test vypracovat kdekoliv.

   • všem uživatelům – test se s vypsaným termínem nepropojí a bude dostupný všem uživatelům AIS.

  • Určení data a času konání testu a určení skupiny zařízení – umožňuje nastavit termín a čas konání, současně může, ale nemusí být nastaveno propojení testu s termínem (viz výše).

   Pokud nebude nastaveno propojení s testem ani určen čas konání testu, bude test dostupný při zveřejnění bez kontroly času.

   Volbou skupiny zařízení se určí místnost a počítače, na kterých lze test spustit a vypracovat.

   Pokud nebude nastaveno propojení s testem ani nastavena skupina zařízení, bude možné psát test odkudkoliv.
 • Obecný test – termín obecného testu může být určen názvem, typem, časem, místem a skupinou uživatelů, kteří mohou test vypracovat. Nový termín testu se přidá kliknutím na tlačítko . V otevřeném formuláři se vyplní:

  • Název a typ termínu – název termínu je volitelný, je vhodné volit stručný a výstižný název, který usnadní jeho identifikaci. Nejvhodnější je použít datum, místo a označení účastníků testu.

  • Uživatelské omezení termínu – omezuje skupinu účastníků testu. Test může být dostupný:

   • konkrétní skupině uživatelů – z menu se zvolí skupina studentů, jejíž členové mohou test vypracovat. Podle zvolené skupiny se volí další parametr, který ji bude blíže specifikovat, například fakultu, předmět, registrovaný předmět, předmět připravený na zápis, obor. Má-li se test týkat různých skupin studentů (například studentů více předmětů), pak se tlačítkem přidá pole pro definici další skupiny.

   • všem uživatelům – ve formuláři se ponechá volba neomezeno. Test je dostupný všem uživatelům AIS nacházejících se v určených časových okamžicích (pokud je test časově omezen) ve vybraných učebnách (pokud je omezeno místo konání testu).

  • Časové omezení termínu – omezuje termín a délku trvání testu. Může být:

   • dáno termínem od – do – studentům bude test přístupný pouze v zadaném časovém úseku, pokud termín nemůže proběhnout v celku, lze stanovit více časových úseků kliknutím na tlačítko . Termín se vkládá ve formátu DD.MM.RRRR HH:MI.

   • nezadáno – začátek ani konec testu není stanoven, zveřejnění a ukončení se musí provést manuálně kliknutím na ikonu ve sloupci Zveřejnit zadání v seznamu testů.

  • Prostorové omezení termínu – určuje místo konání testu:

   • v konkrétní místnosti – test je možné vypracovat v jedné či více počítačových učebnách. Nastavení umožňuje zajistit spuštění testu z pouze předem definovaných a kontrolovaných skupin zařízení (počítačů). V menu se označí jedna nebo více místností (pomocí tlačítka CTRL a myši).

   • kdekoliv – ve formuláři se místo nevolí, test může být během daného termínu řešen z libovolného počítače i mimo vysokou školu.

  Vyplněný formulář se uloží tlačítkem . Uložené termíny testu jsou seřazeny v tabulce. Omezení termínu lze upravit kliknutím na ikonu ve sloupci Upravit. Smazat lze pouze termín, který neproběhl a studenti jej ještě neabsolvovali. Další termín se přidá kliknutím na tlačítko .

 • Obecný test pro přijímací řízení – výjimkou obecného testu je test určený pro přijímací řízení. Termín testu určeného pro přijímacího řízení je dán termínem přijímací zkoušky, jež se nastavuje v aplikacích Přijímacího řízení, které je ve správě studijní oddělení.

  V aplikaci Evidence předmětů přijímací zkoušky se předmětu přiřadí připravený elektronický test, v aplikaci Evidence typů přijímacího řízení se tento předmět zařadí do typu přijímacího řízení, který je dán programem, oborem a formou, případně specializací. V aplikaci Evidence termínů se připraví termín s atributem E-termín nastaveným na Ano. V aplikaci Hromadné přidělení termínů pomocí kritérií se termínu přidělí skupina uchazečů. Tímto postupem je pro e-test stanoven termín, místo a čas konání a skupina testovaných uživatelů.