Správa sekcí

Aplikace Správa sekcí slouží k vytváření a správě sekcí otázek v konkrétní části evaluace. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evaluace-a nebo evaluace-c.

Sekce, které jsou v části evaluace definovány, se zobrazují v přehledové tabulce. Filtrem nad tabulkou je možné v seznamu zobrazit pouze aktivní, pouze neaktivní nebo všechny sekce. Pro každou sekci je zobrazen stav, název, počet otázek v sekci (kliknutím lze přejít do správy otázek) a příznak, zda jsou otázky v sekci variovány dle vyučujícího nebo typu rozvrhové. Přetížené sekce jsou vypsány tučně.

Pomocí šipek  a ve sloupci Poř. lze stanovit pořadí jednotlivých sekcí. Sloupec je zobrazován pouze, pokud se evaluace nachází ve stavu evaluace v přípravě.

Ve sloupci Aktivní je pomocí ikon znázorněno, zda je daná sekce aktivní nebo neaktivní. Nachází-li se evaluace ve stavu evaluace v přípravě, lze kliknutím na ikonu zvolenou sekci aktivovat nebo deaktivovat. Neaktivní sekce nejsou zahrnuty do dotazníků při jejich generování.

Ikona ve sloupci Detail zobrazuje náhled textu zobrazovaného u sekce v dotazníku. Změna textu, označení sekce a nastavení chování otázek, je možné po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Pro formátování popisného textu lze použít metajazyk. Úpravy sekce jsou možné pouze, pokud se evaluace nachází ve stavu evaluace v přípravě. Mimo tento stav se sloupec s ikonou nezobrazuje.

Při jakýchkoliv úpravách sekcí na fakultní úrovni dochází k přetížení dané sekce a všech otázek v této sekci. Přetížením dojde k odlišení fakultní konfigurace od univerzitní, přičemž následné změny na univerzitní úrovni nejsou do přetížených záznamů na fakultní úrovni propagovány.

Přidání nové sekce

Novou sekci je možné přidat pomocí formuláře v dolní části aplikace, kde je nutné uvést název nové sekce v mateřském jazyce, případně anglickou variantu názvu (doporučeno). Volba Variace přes pedagoga určuje, zda mají být všechny otázky této sekce vztaženy přímo k osobě vyučujícího. Obdobně volba Variace přes typ výuky určuje, zda se otázky této sekce hodnotí zvlášť pro jednotlivé typy výuky (např. pro přednášku a cvičení). Volby lze kombinovat. Uvedené údaje je možné změnit i dodatečně v editaci sekce, kde lze rovněž nastavit doprovodný text sekce zobrazovaný v dotazníku. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Variace dle pedagoga/typu akce je přenášena na všechny otázky náležící do sekce. Při hodnotě ano nelze variaci nastavovat na úrovni otázek.