Fakultní období

V aplikaci Fakultní období je možné nastavit jednotlivá fakultní období, ve kterých má zvolená evaluace výuky probíhat a dále zajišťuje přístup k úpravám evaluace na fakultní úrovni. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evaluace-a nebo evaluace-c, přičemž právo evaluace-c umožňuje fakultní přístup.

Po vstupu do aplikace je pro zvolenou evaluaci zobrazen seznam fakultních období, která spadají do studijních běhů, jež jsou do evaluace zahrnuty. Pro každé období je uveden název období, odpovídající běh a pracoviště a také začátek a konec tohoto období dle harmonogramu. Přehled období lze filtrovat podle běhu a stavu období.

Ve sloupci Aktivní je pomocí ikon znázorněno, zda je dané období aktivní nebo neaktivní. Nachází-li se evaluace ve stavu evaluace v přípravě, lze kliknutím na ikonu dané období aktivovat nebo deaktivovat. Pro neaktivní období nejsou generovány evaluační dotazníky.

Nastavení běhů, které jsou do evaluace zahrnuty, lze provést v editaci evaluace.

Pomocí ikony ve sloupci Části je možné přejít do správy částí evaluace na fakultní úrovni, odtud pak případně do správy sekcí, otázek a omezení otázek.

Ikona ve sloupci Speciální chování umožňuje přístup do aplikace Speciální chování, kde lze na úrovni fakultního období pro jednotlivé části evaluace nastavit vazby na vybrané agendy AIS, které umožňují zohlednit vyplnění evaluačního dotazníky.

Pomocí ikony ve sloupci Individualizace lze vstoupit do aplikace Správa individuálních skupin a nastavit zde na fakultní úrovni skupiny uživatelů, které mohou do ankety vkládat individuální otázky a termíny, ve kterých lze individuální otázky vkládat.

Změnou v nastavení částí evaluace (a jim podřízeným záznamům), speciálního chování a individualizace na fakultní úrovni, dojde k přetížení záznamu. Změna bude uložena jako samostatný záznam platný pouze pro dané období. Případné další změny v evaluaci na univerzitní úrovni již nebudou do tohoto nastavení propagovány.

Ve sloupci Dotazníky je v závislosti na stavu evaluace zobrazena ikona , prostřednictvím které lze přejít do aplikace Dotazníky. Zde je možné zobrazit přehled dotazníků vygenerovaných pro dané období evaluační ankety a prohlížet jejich podobu. Sloupec se zobrazuje pouze ve stavech probíhá kontrola a generují se dotazníky, evaluace je připravenáevaluace je vyplňovaná. Ikona je zobrazena pouze u aktivních období.

Jakmile je evaluace spuštěna, zobrazí se v přehledu sloupec Průběh, ve kterém jsou pro aktivní období zobrazeny údaje o průběhu evaluace v příslušném období. Uveden je počet již vyplněných dotazníků následovaný celkovým počtem dotazníků vygenerovaných v rámci evaluace pro toto období. Poměr vyplněných dotazníků k celkovému počtu dotazníků v období je znázorněn grafikou a uveden v procentech.