Kontrola nastavení evaluace

Aplikace Kontrola nastavení evaluace provádí kontrolu nastavení evaluace pro dané hodnocené období. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evaluace-a nebo evaluace-c.

Kontrolu nastavení evaluace je možné provádět pouze, pokud se evaluace nachází ve stavu evaluace v přípravě.

Po vstupu do aplikace je spuštěna kontrola nastavení zvolené evaluace. Kontroluje se nastavení milníků (nebo termínů) otevření a uzavření jednotlivých částí evaluace, korektní sestavení ankety (musí mít alespoň jednu aktivní část, v ní alespoň jednu aktivní sekci a v ní alespoň jednu aktivní otázku), nebo zda se v období, do kterého je anketa vypsána nacházejí studenti (nelze vygenerovat dotazníky do období bez studentů). V případě neúspěchu kontroly jsou zobrazeny nalezené chyby a nekonzistence, které je nutné před přechodem opravit a dořešit. U každé chyby je zobrazen odkaz na příslušné místo, kde je možné chybu napravit. Následně lze kontrolu znovu spustit.

Po úspěšné kontrole nastavení je evaluace přepnuta do stavu probíhá kontrola a generují se dotazníky a dojde ke spuštění dávkové úlohy, která zajistí vygenerování všech dotazníků. Vlastní generování dotazníků je časově náročné. Vhledem k tomu, že se dotazníky generují pro individuálně pro každý studovaný předmět daného studenta, může v jejich generování trvat v řádu jednotek až desítek minut. O výsledku generování dotazníků je uživatel, který generování spustil, informován e-mailovou zprávou. Vygenerované dotazníky je možné prohlížet v aplikaci Dotazníky (do aplikace se vstupuje z aplikace Příprava evaluace výuky přes ikonu ve sloupci Dotazníky). Jedná se již o finální dotazníky, které budou studenti později vyplňovat.

Jsou-li u vygenerovaných dotazníků nalezeny nedostatky, lze evaluaci v aplikaci Příprava evaluace výuky kliknutím na ikonu ve sloupci Operace přepnout zpět do stavu evaluace v přípravě a nedostatky opravit. Při návratu do stavu evaluace v přípravě jsou vygenerované dotazníky smazány. Po opravě nedostatků se spustí nová kontrola a generování dotazníků.