Individuální otázky pro evaluace

Aplikace Individuální otázky pro evaluace slouží ke správě individuálních otázek, která jsou zařazovány do evaluačních dotazníků. Aplikace je přístupná:

  • vyučujícím předmětů z nabídky Moje výuka v Osobní administrativě, kde lze spravovat individuální otázky pro dotazníky k předmětům, ve kterých vyučující zastává roli garanta, přednášejícího, cvičícího, zkoušejícího nebo tutora;

  • garantům předmětů přes základní informace o předmětu v Záznamníku učitele, kde může garant předmětu spravovat individuální otázky pro evaluační dotazníky vztažené k danému předmětu;

  • vedoucím pracovišť přes záložku Individuální otázkyPortálu vedoucího, kde může vedoucí pracoviště spravovat individuální otázky pro dotazníků předmětů tohoto pracoviště.

Při přístupu vyučujícího z Osobní administrativy nebo vedoucího pracoviště přes Portál vedoucího je v úvodu aplikace zobrazena nabídka pro výběr hodnoceného období, se kterým se má pracovat. V případě přístupu ze Záznamníku učitele je období určeno dle období vyučovaného předmětu.

Pro každou skupinu uživatelů (viz výše) je stanoven maximální počet individuálních otázek, které lze do evaluační ankety zařadit. Jejich počet je uveden v nápovědném textu v aplikaci a zahrnuje pouze aktivní otázky. Otázky lze spravovat pouze v době vymezené správcem evaluace, který termín nastavuje. Mimo termín lze otázky pouze prohlížet. Je-li termín správcem nastaven, je zobrazen v aplikaci.

Při přípravě evaluační ankety pro nové období jsou individuální otázky převzaty z předcházejícího období.

V období editace lze novou individuální otázku přidat pomocí formuláře v dolní části aplikace, do kterého se vepíše znění otázky, určí se její povinnost a typ. V poli Kategorie se zvolí kategorie, do které se má otázka zařadit. Zadané údaje se potvrdí tlačítkem .

Seznam individuálních otázek je zobrazen v přehledové tabulce, kde jsou rozřazeny dle kategorií. U názvu kategorie je pomocí ikony znázorněno, zda je v rámci evaluační ankety tato kategorie použita (nastavení provádí správce evaluace). Pomocí ikon ve sloupci Poř. je možné měnit pořadí otázek v rámci kategorie. Ve sloupci Aktivní je znázorněn stav, který určuje, zda je daná otázka aktivní (bude zařazena do evaluační ankety) nebo neaktivní (není do ankety zařazena). Kliknutím na ikonu lze stav změnit. Dále je uvedeno znění otázky, její povinnost a typ. Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit je možné vybranou otázku editovat.