Náhled podoby dotazníku

Aplikace Náhled dotazníku zobrazuje náhled evaluačního dotazníku. Aplikace umožňuje zobrazit náhled obecného dotazníku (při přístupu ze správy částí) nebo náhled konkrétního dotazníku vygenerovaného studentovi (při přístupu z aplikace Dotazníky).

V úvodu aplikace jsou zobrazeny údaje vázané ke zvolenému dotazníku - hodnocené období, pracoviště a běh, v případě již vygenerovaných dotazníků také název předmětu a období, ve kterém může student dotazník vyplnit. Následuje úvod s motivačním textem evidovaným k příslušné části evaluační ankety.

Za úvodem následuje vlastní evaluační dotazník, tvořený jednotlivými otázkami, které jsou rozděleny do tematických sekcí. Je-li k sekci vložen doplňující text, je vypsán pod názvem sekce. U jednotlivých otázek jsou zobrazena pole pro vložení hodnocení. Dle typu použité otázky může být zobrazeno pole pro vložení textu nebo hodnotící stupnice. V závislosti na nastavení jednotlivých sekcí a otázek může být hodnocení vztaženo k typu výuky (přednáška, cvičení apod.) nebo přímo k osobě konkrétního vyučujícího příslušné akce (u obecného dotazníku je uveden pouze popisek Pedagog, vygenerované dotazníky obsahují jméno konkrétního vyučujícího rozvrhové akce). Povinné otázky, které student musí při vyplňování dotazníku zodpovědět, jsou označeny červenou hvězdičkou.

Na konci dotazníku je uveden text závěru (opět jde o text evidovaný u příslušné části evaluační ankety) a legenda.