Evaluace předmětů studenty

Evaluace předmětu je zhodnocení vyučovaného předmětu z hlediska jeho náplně, přínosu studentům, stylu výuky, přístupu učitele k výuce apod. Aplikace Evaluace předmětů studenty umožňuje studentům vyjádřit se přes dotazník k výuce právě studovaných předmětů a prohlížet výsledky anket. Pro jedno studijní období může být vypsána pouze jedna evaluační anketa, může však být složena z více částí, které se k vyplnění zpřístupní v průběhu období.

Všechny odpovědi studentů jsou anonymní, je pouze zaznamenáno, pro který předmět studenti anketu vyplnili. Tento údaj není v systému nikde jinde zobrazen a není přístupný ani vyhodnocovatelům ankety. Slouží pouze pro vnitřní potřebu, aby studenti nemohli vyplnit anketní lístek pro jeden předmět vícekrát.

V případě, že je evaluační anketa pro aktuální období aktivní, zobrazí se seznam evaluačních dotazníků dostupných studentovi. Pro každý dotazník je uveden název předmětu, ke kterému se evaluační dotazník vztahuje a název části evaluační ankety. Data ve sloupcích Datum otevřeníDatum uzavření vymezují období, ve kterém může student dotazník vyplnit. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Dotazník lze příslušný dotazník zobrazit a vyplnit. Již vyplněné dotazníky jsou označeny ikonou .

V závislosti na nastavení konkrétní části evaluační ankety může být vyplněním evaluačního dotazníku podmíněno přihlašování na termíny zkoušek. Dokud student dotazník nevyplní, nemůže se na termíny zkoušek daného předmětu hlásit.