Speciální chování

V aplikaci Speciální chování lze nastavovat speciální chování jednotlivých částí (kategorií) evaluačního dotazníku. Pomocí speciálního chování se definují vazby jednotlivých částí dotazníku na další agendy informačního systému, které jsou s evaluacemi propojeny a jejich chování. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evaluace-a nebo evaluace-c. Uživatelé s oprávněním evaluace-c mají přístup pouze pro prohlížení.

Nastavení speciálního chování se provádí pro každé hodnocené období individuálně. Při založení nového hodnoceného období je nastavení převzato z období předcházející. Definice se provádí centrálně a lze ji přetížit na úrovni jednotlivých fakultních období. Přetížené záznamy jsou v přehledu vypsány tučně.

Nový záznam lze přidat pomocí formuláře v dolní části aplikace, kde se z nabídky Kategorie zvolí kategorie evaluačního dotazníku, pro kterou se má speciální chování přidat. Dále se zvolí požadované speciální chování a jeho upřesnění (význam jednotlivých položek je uveden níže) a vše se potvrdí tlačítkem .

Stejná kategorie, pro kterou se speciální chování nastavuje, musí být přiřazena i u některé z částí evaluace (viz Správa částí pro hodnocené období).

Aktuální nastavení speciálního chování je zobrazeno v přehledové tabulce v úvodu aplikace. U každého záznamu je ve sloupci Aktivní znázorněn stav, který určuje, zda je dané speciální chování aktivní nebo neaktivní. Kliknutím na ikonu lze stav změnit. Dále je uveden název speciálního chování a jeho upřesnění. Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit je možné nastavení změnit.

Speciální chování

  • Nevyplnění části blokuje přihlášení na libovolný termín předmětu - nastavení má vliv na chování studentské aplikace přihlašování na zkoušky. Pokud student nevyplní evaluační dotazník k předmětu, nemůže se hlásit na zkouškové termíny.

  • Nevyplnění části blokuje přihlášení na termín vedoucí k ukončení předmětu - nastavení má vliv na chování studentské aplikace přihlašování na zkoušky. Pokud student nevyplní evaluační dotazník k předmětu, není mu umožněno přihlašování na termíny zkoušek/zápočtů předmětu. Přihlašování na průběžné termíny je studentovi dostupné.

Upřesnění speciálního chování

  • Anketa musí být dostupná - pro aplikování speciálního chování musí být evaluační anketa pro dané období založena a musí být aktivní. Není-li podmínka splněna, speciální chování se neaplikuje.

  • Dostupnost ankety se nekontroluje - speciální chování je aplikováno bez ohledu na to, zda je evaluační anketa v období dostupná nebo aktivní.