Správa individuálních skupin

V aplikaci Správa individuálních skupin je možné definovat skupiny, pro které je možné vkládat individuální otázky do evaluační ankety a také termíny, ve kterých lze individuální otázky vkládat. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evaluace-a nebo evaluace-c. Uživatelé s oprávněním evaluace-c mají přístup pouze pro prohlížení.

Nastavení individuálních skupin se provádí pro každé hodnocené období individuálně. Při založení nového hodnoceného období jsou individuální skupiny převzaty z období předcházející, termíny začátku a konce jsou upraveny vzhledem k začátku období. Definice se provádí centrálně a lze ji přetížit na úrovni jednotlivých fakultních období.

Novou skupinu lze přidat pomocí formuláře v dolní části aplikace, kde se z nabídky Individuální skupina zvolí požadovaná skupina a do polí OdkdyDokdy se vloží data zahájení a ukončení zadávání individuálních otázek pro tuto skupinu. Vyplněný formulář se uloží stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných skupin je zobrazen v přehledové tabulce v úvodu aplikace. U každé skupiny je ve sloupci Aktivní znázorněn stav, který určuje, zda je daná skupina aktivní (má možnost vkládat individuální otázky) nebo neaktivní (nelze pro ni vkládat individuální otázky). Kliknutím na ikonu lze stav změnit. Dále je uveden název skupiny a termín odkdy a dokdy lze pro danou skupiny individuální otázky vkládat. Jsou-li údaje uvedeny tučně, jedná se o individuální nastavení na fakultní úrovni (centrální nastavení je přetíženo). Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit je možné termíny vkládání upravit. Pomocí filtru nad seznamem lze zobrazit aktivní, neaktivní nebo všechny individuální skupiny.