Tvorba dopisů

Aplikace Tvorba dopisů slouží k vytváření a správě dopisů studentům. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Pro vytvoření nového dopisu je určen formulář v úvodu aplikace, kde je možné vytvořit dopis podle některého z definovaných vzorů nebo nový, prázdný dopis. Volbu je třeba potvrdit tlačítkem . Následně jsou zobrazena pole pro vytvoření nového dopisu, kde je zapotřebí vyplnit název, kterým bude dopis identifikován v aplikacích. Dále se z nabídky zvolí kategorie, do které má být dopis zařazen, uvede se věc dopisu a zvolí se jazyk. Pole Text dopisu slouží pro definice vlastního textu vzoru dopisu. Text dopisu se edituje v textovém poli v jazyce šablony. Vkládá se prostý text, který je možno rozšířit o makra zobrazená v pravém sloupci. K formátování lze využít metajazyk. Makro se do textu vloží nastavením textového kurzoru na pozici, kam má být makro vloženo a kliknutím na ikonu u požadovaného makra. Vložená makra jsou při zobrazení náhledu a tisku dopisu nahrazena odpovídajícími hodnotami. Kliknutím na ikonu nebo na název makra lze zobrazit jeho popis a možnosti použití. V nabídce Pracoviště lze vybrat pracoviště, pro které má být vzor dostupný. V poli Podepisující lze dohledat osobu, která má být uvedena v podpisu dopisu. Není-li vyplněna, uvádí se jméno uživatele, který dopis tiskne. Volitelně lze vložit i funkci podepisujícího, není-li uvedena, pak se na dopise netiskne. Zadané údaje se uloží tlačítkem .

Ke správě číselníků kategorií dopisů slouží aplikace Kategorie dopisů.

Vytvořené dopisy jsou zobrazeny v přehledové tabulce a rozděleny podle kategorií. Uveden je název dopisu, kategorie, jazyk dopisu a jméno uživatele, který dopis vytvořil. Ve sloupci Odesláno je pomocí ikon uveden stav odeslání dopisu studentovi. Odeslání dopisu se eviduje ručně označením příslušného pole a stisknutím tlačítka . Po najetí myši na ikonu stavu lze zobrazit datum odeslání dopisu. Ikona ve sloupci Náhled umožňuje zobrazit náhled dopisu. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Tisk lze dopis vytisknout. Ikona slouží pro editaci dopisu. Tlačítkem , které je umístěno pod přehledem, lze označené dopisy ze seznamu odstranit.

Při vstupu do aplikace přes ikonu u studia, jsou v aplikaci zobrazeny pouze dopisy evidované pro toto studium. Při přístupu přes osobu studenta se zobrazí všechny dopisy evidované u všech studií studenta.