Individuální tisk pozvánek

Aplikace Individuální tisk pozvánek je určena pro individuální tisk pozvánek k přijímacím zkouškám pro jednotlivé uchazeče. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Po vstupu do aplikace je zobrazeno pole pro vyhledání uchazeče, do něhož se vepíše jméno uchazeče nebo jeho část (minimálně 3 znaky), případně lze použít i rodné číslo nebo číslo přihlášky a stiskne se tlačítko . Následně se přihláška vytiskne. Pokud zadanému vzorku vyhoví více uchazečů, zobrazí se jejich seznam, ze kterého se požadovaná přihláška zvolí kliknutím na jméno uchazeče. Nemá-li přihláška přidělen termín zkoušky, nelze pozvánku vytisknout.

Pokud je požadavkem dohledat uchazeče z předchozích přijímacích řízení, je nutné nejprve zobrazit minulá období kliknutím na odkaz Zobrazit historická období. Pak se požadované období označí a uchazeče je možné dohledat.

Zatržením pole Dokument pozvánka po vytisknutí automaticky založit do spisové služby se pozvánka automaticky založí ve spisové službě na spisovém uzlu uživatele, který pozvánky tiskne (zpravidla děkanát fakulty).

Zatržením pole Dokument pozvánka k přijímací zkoušce vložit do úložiště osoby bude pozvánka vložena do úložiště uchazeče. Je-li navíc zatrženo i pole Dokument pozvánka k přijímací zkoušce elektronicky podepsat, bude pozvánka v úložišti elektronicky podepsána.

Zatržením volby Generovat jako tiskovou úlohu na pozadí se tisk pozvánky zpracuje formou tiskové dávky na pozadí. Po zpracování je výsledek dostupný ke stažení v aplikaci Tiskové úlohy. O dokončení tisku je zadavatel tiskové úlohy informován e-mailem, který obsahuje i přímý odkaz na vygenerovaný soubor.

Pozvánky jsou automaticky tisknuty v jazyce studijního programu, případně oboru, na který je přihláška podána.