Parametry konfigurace

Aplikace Parametry konfigurace umožňuje nastavení základních parametrů evaluace. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním evaluace-a nebo evaluace-c. Uživatelé s oprávněním evaluace-c mají přístup pouze pro prohlížení.

Parametry se nastavují pro každé hodnocené období samostatně. Volba období se provede z nabídky Hodnocené období a potvrdí se tlačítkem . V přehledové tabulce jsou následně vypsány všechny parametry, které lze použít pro konfiguraci evaluace výuky ve zvoleném období a jejich hodnoty. Nachází-li se hodnocené období ve stavu evaluace v přípravě, lze hodnoty měnit. V dalších stavech lze hodnoty pouze prohlížet. Editace hodnot je dostupná pouze uživatelům s oprávněním evaluace-a. Změny je nutné potvrdit tlačítkem . Význam jednotlivých parametrů následuje.

Délka škály odpovědí pro otázky

Parametr udává počet možných stupňů hodnocení u hodnotících otázek typu Škála hodnot 1 až X.

Maximální počet individuálních otázek na pedagoga

Parametr udává maximální počet individuálních otázek, které může pedagog přidat do evaluační ankety ve vztahu ke své osobě.

Maximální počet individuálních otázek na předmět

Parametr udává maximální počet individuálních otázek, které může garant předmětu přidat do evaluační ankety konkrétního předmětu.

Maximální počet individuálních otázek na zajištění výuky předmětu pracovištěm

Parametr udává maximální počet individuálních otázek, které může vedoucí pracoviště přidat do evaluační ankety ve vztahu k předmětům, které toto pracoviště garantuje.

Maximální počet individuálních otázek na zařazení předmětu ve studijním programu

Parametr udává maximální počet individuálních otázek, které může garant programu přidat do evaluační ankety. Tyto otázky budou zařazeny do evaluační ankety předmětů, spadajících do daného studijního programu.

Započítávat i volitelné skupiny ve vyhodnocení předmětů plánu

Parametr určuje, zda jsou pro garanta studijního programu při vyhodnocení ankety dostupné i předměty, které jsou ve studijním plánu pro tento program evidovány jako volitelné.