Správa vyžadovaných souhlasů e-osoby

Aplikace Správa vyžadovaných souhlasů e-osoby slouží ke správě textů souhlasů, které jsou uchazečům zobrazovány v e-přihláškách. Aplikace je dostupná pouze uživatelům s oprávněním prijim-sprava-univ.

Nový souhlas lze zaevidovat pomocí formuláře v úvodu aplikace. Do polí Text souhlasu se vkládá vlastní text, který bude zobrazen uchazeči. Pole Název souhlasu pak obsahuje pojmenování daného souhlasu a slouží zejména pro rozlišení daného souhlasu ze strany studijního oddělení (např. ve dvacítkách). Text i název je vhodné vyplnit ve všech jazykových variantách. Volba Povinný nastavuje povinnost souhlasu. Povinný souhlas musí uchazeč odsouhlasit, jinak nelze pokračovat v procesu podávání e-přihlášky. Nepovinný souhlas nemusí uchazeč odsouhlasit. Volba Předzaškrtnutý pak určuje, jestli se má souhlas uchazeči zobrazit jako zaškrtnutý nebo nezaškrtnutý. Nabídka Místo zobrazení umožňuje volbu oblasti, ve které se má uchazeči souhlas zobrazovat. Možnosti jsou:

  • Založení e-přihlášky - souhlas bude uchazeči zobrazen již při zakládání přihlášky (resp. při založení e-osoby).
  • Evidence e-přihlášek - souhlas bude uchazeči zobrazen v evidenci e-přihlášek (při podání e-přihlášky).

Po stisknutí tlačítka jsou zadané údaje uloženy a nový souhlas je zobrazen v přehledové tabulce. V přehledu je zobrazen text souhlasu, volitelně lze zobrazit název. Dále je zobrazeno nastavení atributů Povinný, PředzaškrtnutýMísto zobrazení. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit lze příslušný souhlas editovat. Tlačítkem lze označené souhlasy smazat, případně označit jako zrušené. Smazat lze souhlasy, které nemají omezení na fakultu a zároveň s nimi nesouhlasil žádný uchazeč. V opačném případě se souhlas označí jako zrušený. Pomocí filtru nad seznamem lze zobrazit pouze se souhlasy, které se zobrazují uchazečům zvolené fakulty. Ve filtru se nabízejí fakulty, pro které existují souhlasy s omezením.

Při editaci souhlasu je třeba dbát na to, aby nedošlo ke změně jeho významu a rozsahu. Text souhlasu není verzován a změna se tak projevuje přímo u uchazečů, včetně těch, kteří již souhlas udělili. Při změně významu by měl být založen nový souhlas a stávající souhlas odebrán.

Pomocí ikony ve sloupci Omezení na fakultu lze pro zvolený souhlas nastavit zobrazení pouze na konkrétní fakulty. Fakulta se volí z nabídky a stisknutím tlačítka se zařadí do přehledové tabulky. Takto lze k souhlasu přiřadit i více fakult. Souhlas se pak bude zobrazovat pouze u přihlášek na zvolené fakulty. Není-li souhlas omezen, zobrazuje se na všech fakultách. Fakultu lze ze souhlasu odebrat označením příslušného záznamu a stisknutím tlačítka .