Kategorie

Aplikace Kategorie slouží ke správě číselníku kategorií, ze kterého vybírá zadavatel při zakládání požadavku. Pro každý helpdeskový kanál se číselník kategorií nastavuje individuálně.

Nová kategorie se přidá výběrem požadované položky v nabídce Kategorie dole na stránce a stisknutím tlačítka .

Správa nabídky kategorií je umožněna uživatelům s oprávněním helpdesk-k v aplikaci Správa kategorií pro Helpdesk. Odkaz je umístěn v nápovědném textu pod přehledem kategorií.

V přehledové tabulce kategorií lze posouvat pořadí pomocí šipek ve sloupci Poř. měnit pořadí, ve kterém se mají kategorie uživatelům nabízet. Pomocí ikony ve sloupci Ozn. je možné vybranou kategorii označit a stisknutím tlačítka ze seznamu odebrat. Odebrat lze pouze takovou kategorii, do které nebyl v daném kanálu zařazen žádný požadavek. Jakmile je daná kategorie alespoň jednou použita, nelze ji smazat.