Hodnocení plnění výstupů předmětu

Aplikace Hodnocení plnění výstupů předmětu umožňuje vyučujícím hodnotit míru zvládnutí kompetencí předmětu u jednotlivých studentů.

V úvodu aplikace je zobrazen filtr, prostřednictvím kterého lze omezit množinu studentů pro zadávání hodnocení například podle programu, oboru, formy, rozvhové akce nebo kombinací. Seznam studentů dle zadaných kritérií se zobrazí po stisknutí tlačítka .

V zobrazeném seznamu je pro každého studenta vypsán seznam kompetencí evidovaných u předmětu (evidence viz aplikace ECTS kompetence) a pro každou kompetenci pole pro vložení hodnocení a data jeho udělení. Hodnocení se zadává dle stupnice uvedené v legendě, kterou lze zobrazit kliknutím na odkaz Hodnocení - legenda umístěný nad seznamem. Jiné hodnocení není akceptováno. Datum udělení hodnocení lze vkládat individuálně ke každému výsledku, nebo jej lze zadat do pole Datum nad seznamem. Toto datum se po stisknutí tlačítka vloží ke každému vkládanému výsledku (není-li u výsledku zadané jiné datum). Není-li žádné datum uvedeno, použije se aktuální den.

Chybně vložené hodnocení lze vymazat vepsáním znaků xx do pole pro vložení hodnocení a uložením. Současně s hodnocením je smazáno i datum zadání. Pro změnu hodnocení se použije znak x následovaný novým výsledkem (například x2). Při změně hodnocení je zachováno půdovní datum zadání hodnocení, není-li zadáno datum nové. Nebude-li x před hodnocením uvedeno, nebude původní výsledek ani datum zadání změněno.

Termín uzávěrky zadávání hodnocení výstupů je stejně jako v případě zkušebních zpráv stanoven milníkem Uzávěrka zkušebních zpráv v harmonogramu období (není-li stanoven, řídí se uzávěrka koncem období).