Přehled výsledků ePrůzkumů

Aplikace Přehled výsledků ePrůzkumů slouží k zobrazení výsledků zvoleného průzkumu a k zobrazení všech vyplněných dotazníků.

Aplikace umožňuje prohlížet jednotlivé vyplněné dotazníky průzkumu, poskytuje základní statistiky k jednotlivým otázkám, zobrazuje přehled textových odpovědí na zvolenou otázku a umožňuje export výsledků průzkumu do MS Excel k případnému dalšímu zpracování.

Přehled vyplněných dotazníků

Záložka slouží k zobrazení všech vyplněných odpovědních archů zvoleného ePrůzkumu. Jeden odpovědní arch představuje u elektronického průzkumu jednoho respondenta. Každý arch je označen svým identifikačním číslem, případně jménem respondenta, jde-li o neanonymní průzkum. Pokud existuje více než deset vyplněných archů, jsou archy rozděleny do skupin po deseti. Mezi skupinami pak můžete přecházet pomocí zobrazených navigačních šipek.

Statistika

Tato záložka umožňuje prohlížení statistik otázek, které mají jinou než textovou odpověď. V prvním sloupci tabulky jsou zobrazeny všechny možnosti odpovědí, které měli respondenti u otázky k dispozici. Druhý sloupec udává, kolik respondentů danou možnost zvolilo. Ve třetím sloupci je zobrazeno procento z počtu osob, které odpověděly na otázku. Každý řádek tabulky představuje jednoho respondenta. Ve sloupci Dotazník je uvedeno číslo dotazníku, ze kterého odpověď pochází.

Přehled textových odpovědí

Prostřednictvím této záložky je možné prohlížet odpovědi na otevřené otázky. V připraveném formuláři je třeba zvolit otázku, ke které chcete zobrazit přehled textových odpovědí respondentů průzkumu a stisknout tlačítko . V nabídce jsou pouze otázky, ke kterým existuje alespoň jedna odpověď. Následně jsou v tabulce zobrazeny všechny odpovědi respondentů na zvolenou otázku.

Export výsledků

Záložka umožňuje exportovat veškeré odpovědi respondentů na otázky průzkumu. Export je prováděn do formátu pro tabulkový procesor MS Excel. Sloupce jsou tvořeny otázkami průzkumu, řádky pak tvoří jednotlivé odpovědní archy.

Náhled podoby dotazníku

Záložka poskytuje náhled elektronického průzkumu ve stejné podobě, jako je nabízena uživatelům. Otázky jsou rozděleny do sekcí. Otázky, na nichž je závislá další podoba dotazníku, jsou viditelně označeny. Otázku je možné vyplnit, odpovědi zde ukládat nelze.