Nabízené pozice

V aplikaci Nabízené pozice je možné evidovat pracovní pozice, které se budou pod jménem společnosti nabízet studentům a sledovat přihlášky uchazečů o pozice.

Povinným údajem při zakládání nové nabídky je její název, místo výkonu praxe a termín, do kdy se má studentům nabídka zobrazovat, případně typ nabídky. Zatržením volby Společná pro celou společnost je nabídka označena jako společná a následně ji mohou spravovat všichni správci společnosti. Není-li atribut nastaven, může nabídku spravovat pouze správce, který nabídku založil. Přiložit lze také soubor s podrobnostmi k pracovní nabídce, instrukcemi pro uchazeče apod. Vyplněné údaje je nutné potvrdit stisknutím tlačítka .

Seznam vypsaných nabídek je zobrazen v přehledové tabulce. Údaje uvedené u nabídky lze upravovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Hodnota ve sloupci Počet uchazečů udává počet podaných přihlášek. Po kliknutí na ikonu ve sloupci Uchazeči lze zobrazit seznam přihlášených studentů. Pro uchazeče, kteří vyjádřili souhlas, lze zobrazit životopis a studijní výsledky (seznam předmětů s výsledku rozdělených podle studijních období – semestru). Zástupce společnosti zde může rozhodnout, kterému uchazeči bude pozice pro praxi přidělena a kteří studenti budou odmítnuti. Správu příloh nabídky poskytuje ikona ve sloupci Přidání přílohy.

Nabídky, na které se dosud nepřihlásil žádný ze studentů, lze smazat zatržením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .