Nastavení

Aplikace Nastavení obsahuje následující záložky, které umožňují zobrazení nebo nastavení některých údajů o společnosti:

  • Informace o společnosti – údaje evidované o společnosti, pocházejí z registračního formuláře, upravit je lze v následujících záložkách.

  • Změna údajů – změnit lze většinu evidovaných údajů o společnosti, je možné nastavit nového zástupce společnosti (volí se z osob evidovaných u společnosti), u evidovaných členů lze změnit pozici a kontakt.

  • Logo společnosti – nové logo lze vložit v podobě souboru ve formátu PNG nebo JPG.

  • Evidence osob – v záložce lze registrovat další osoby zastupující společnost. Uložením vyplněného formuláře je osoba navržena mezi zástupce společnosti, návrh musí schválit správce Portálu pracovních příležitostí. Současně se schválením bude osobě založen externí poměr, účet v AIS a odeslán automatický e-mail s přihlašovacím jménem.

    Seznam osob čekajících na schválení registrace a seznam již evidovaných osob je uveden níže. Osoby společnosti zde lze odebrat, současně jim bude zrušen externí poměr a přístup do aplikace Portál pracovních příležitostí. Zástupce společnosti (správce) je možné smazat až po jeho nahrazení jinou osobou v záložce Změna údajů.

  • Zrušení spolupráce – aplikace je zobrazena hlavnímu zástupci společnosti, který zde může podat žádost o zrušení spolupráce s vysokou školou. Stisknutím tlačítka je zaslána informace správci Portálu pracovních příležitostí, který může spolupráci ukončit a současně společnosti zrušit přístup do Portálu pracovních příležitostí.