Portál pracovních příležitostí (z pohledu firmy)

Portál pracovních příležitostí má sloužit ke snazší a hlubší spolupráci partnerských organizací (dále jen společností) s pracovišti vysoké školy a studenty a absolventy ŠAVŠ. Aplikace Portál pracovních příležitostí umožňuje registraci společností, které mají o spolupráci zájem, jejich správu, dále poskytuje přístup správcům registrovaných společností, evidenci nabídek pracovních pozic (praxe, brigáda, částečný úvazek při studiu atd.), přístup studentům ke zveřejněným informacím společností včetně jejich nabídek.

Společnost se do portálu registruje přes formulář, který je dostupný na úvodní stránce veřejné části AIS pod odkazem Registrace společnosti do portálu pracovních příležitostí.

Registrace probíhá ve více krocích. V prvním kroku se vyplní formulář a po jeho uložení se odešle kontrolní zpráva na uvedenou e-mailovou adresu zástupce společnosti. Ve druhém kroku musí zástupce společnosti potvrdit přijetí zprávy kliknutím na odkaz, jež je součástí zprávy. Třetím krokem je potvrzení registrace pracovníkem fakulty (správcem Portálu pracovních příležitostí), čímž je zástupci společnosti uvedenému ve formuláři založen externí poměr na vysoké škole, zřízen přístup do AIS a odeslán automatický e-mail s loginem (heslo se neposílá).

Zástupce společnosti se nyní může přihlásit do Osobní administrativy AIS pomocí hesla zadaného do registračního formuláře a v aplikacích Portálu pracovních příležitostí může zkontrolovat a upravit údaje evidované o společnosti, zaevidovat další osoby, které budou společnost zastupovat, zobrazit seznam studentů zaregistrovaných v Portálu pracovních příležitostí, vložit pozice nabízené studentům, zobrazit studenty přihlášené na nabízené pozice a potvrdit nebo zamítnout jejich přihlášku.

Studenti si mohou zobrazit seznam společností zaregistrovaných v Portálu pracovních příležitostí, zobrazit si jejich kontaktní údaje a nabídky.