Mé požadavky

Aplikace Mé požadavky zobrazuje seznam požadavků založených uživatelem, umožňuje sledovat stav jejich řešení, přistupovat ke komentářům, spravovat přílohy apod. Záložka se zobrazuje uživatelům s rolí (zadávání problémů).

U každého požadavku je zobrazen jeho stav, priorita, řešitele, odpovědnost. Seznam lze omezit filtrem.

S požadavky lze provádět následující operace:

Ve sloupci Příznak je barevnou ikonou znázorněn stav požadavku (např. nabízen k ukončení) nebo jeho změna (např. v jeho komentáři). Kliknutím na ikonu se některé příznaky přestanou zobrazovat.

Význam jednotlivých příznaků:

Význam priorit: