Změna jazyka výuky předmětu

Aplikace Změna jazyka výuky předmětu umožňuje volbu jazyka, ve kterém bude student daný předmět studovat.

Některé předměty mohou být vyučovány ve více jazycích a studenti si mohou vybrat, v jakém jazyce budou předmět studovat. Při volbě rozvrhů je pak možné volit pouze takové rozvrhové akce, které odpovídají jazyku studia předmětu.

Jazyky, ve kterých je zvolený předmět vyučován, jsou zobrazeny v přehledové tabulce v úvodu aplikace. Změna se provede označením požadovaného jazyka ve sloupci Výběr a potvrdí se stisknutím tlačítka .

Změnu jazyka výuky předmětu lze provést pouze, pokud má daný předmět evidováno více jazyků výuky (nastavuje systémový integrátor v Katalogu předmětů).