Další operace s porty

Aplikace Další operace s porty umožňuje ke zvolenému portu evidovat MX záznamy, případně dostupné síťové aplikace a služby. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním sit-a nebo sit-b nebo sit-c. Uživatelé s oprávněním sit-c mají přístup pouze pro prohlížení.

MX záznamy

Tato část aplikace umožňuje ke zvolenému portu evidovat MX záznamy - tj. k danému portu evidovat servery, které zajišťují příjem pošty. Evidované údaje je možné generovat do do DNS.

Pro přidání nového MX záznamu se do vyhledávacího pole zadá název zařízení nebo jeho část a stiskne se tlačítko . V zobrazeném seznamu se zvolí odpovídající zařízení a potvrdí se stisknutím tlačítka .

Evidované záznamy jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Je-li záznamů více, lze pomocí šipek ve sloupci Poř. měnit jejich pořadí. Označené záznamy lze smazat stisknutím tlačítka .

Veřejné aplikace a služby

Tato část aplikace umožňuje evidovat služby a aplikace, které jsou ke zvolenému portu zařízení vázány. Aplikace vázané k portu zahrnuje skupinu služeb (seznam služeb je definován v aplikaci Seznam síťových služeb). Evidován může být výčet služeb nebo aplikací nebo kombinace obou. Evidence služeb a aplikací je ve formuláři oddělena.

Při vložení nového záznamu se příslušná aplikace/služba zvolí ze zobrazené nabídky formuláře. Příznak Veřejná indikuje, jestli by měla být aplikace/služba dostupná i z vnější sítě. Pozor! Nastavení příznaku nemá vliv na nastavení vstupního firewallu vysoké školy. Jedná se pouze o evidenci, záznamy neslouží ke konfiguraci. Volba se potvrdí stisknutím tlačítka .

Evidované aplikace/služby zvoleného portu zařízení jsou zobrazeny v příslušných tabulkách. Jednotlivé záznamy lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .