Další operace s porty

Aplikace Další operace s porty umožňuje ke zvolenému portu evidovat MX záznamy, případně dostupné síťové aplikace a služby. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním sit-a nebo sit-b nebo sit-c. Uživatelé s oprávněním sit-c mají přístup pouze pro prohlížení.

MX záznamy

Tato část aplikace umožňuje ke zvolenému portu evidovat MX záznamy - tj. k danému portu evidovat servery, které zajišťují příjem pošty. Evidované údaje je možné generovat do DNS.

Pro přidání nového MX záznamu se do vyhledávacího pole zadá název zařízení nebo jeho část a stiskne se tlačítko . V zobrazeném seznamu se zvolí odpovídající zařízení a potvrdí se stisknutím tlačítka .

Evidované záznamy jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Je-li záznamů více, lze pomocí šipek ve sloupci Poř. měnit jejich pořadí. Označené záznamy lze smazat stisknutím tlačítka .

Veřejné aplikace a služby

Tato část aplikace umožňuje evidovat služby a aplikace, které jsou ke zvolenému portu zařízení vázány. Aplikace vázané k portu zahrnuje skupinu služeb (seznam služeb je definován v aplikaci Seznam síťových služeb). Evidován může být výčet služeb nebo aplikací nebo kombinace obou. Evidence služeb a aplikací je ve formuláři oddělena.

Při vložení nového záznamu se příslušná aplikace/služba zvolí ze zobrazené nabídky formuláře. Příznak Veřejná indikuje, jestli by měla být aplikace/služba dostupná i z vnější sítě. Pozor! Nastavení příznaku nemá vliv na nastavení vstupního firewallu vysoké školy. Jedná se pouze o evidenci, záznamy neslouží ke konfiguraci. Volba se potvrdí stisknutím tlačítka .

Evidované aplikace/služby zvoleného portu zařízení jsou zobrazeny v příslušných tabulkách. Jednotlivé záznamy lze odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .