Propojování zařízení sítě

Aplikace Propojování zařízení sítě slouží k evidenci a správě připojení zvoleného síťového portu k dalšímu zařízení. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním sit-a nebo sit-b nebo sit-c. Uživatelé s oprávněním sit-c mají přístup pouze pro prohlížení.

Spojení se definuje pomocí zobrazeného formuláře, kde je zapotřebí vyplnit položky:

  • >Agregovaný port – z nabídky se zvolí port zařízení, ke kterému se zvolený port připojuje. Nabízeny jsou pouze volné, aktuálně nepoužívané porty. Povinný údaj.

  • Typ spoje – určuje typ kabeláže, kterou je zařízení do sítě připojeno. Povinný údaj.

  • Zásuvka číslo – číslo fyzické zásuvky v místnosti, do které je zařízení zapojeno. Slouží pouze pro evidenční účely, správce sítě podle čísla zásuvky může dohledávat zařízení. Pro běžného uživatele je někdy tento údaj nejdostupnější.

  • PracovištěInventární číslo – údaje jsou evidovány v případě, že je kabeláž vyšší ceny a pracoviště ho má v evidenci (bylo mu přiděleno inventární číslo).

Po stisknutí tlačítka jsou zadané údaje uloženy a připojení portu je zaevidováno. Následně dojde k přesměrování do aplikace Seznam portů zařízení.

Evidovaný spoj je směrový, koncové zařízení se připojuje k zařízení umístěnému směrem ke switchi (k Internetu).

V dolní části aplikace se u portu, ke kterému je spoj definován, zobrazuje tlačítko , po jehož stisknutí bude spoj odstraněn z evidence.