Změna místa výuky

Aplikace Změna místa výuky umožňuje měnit místo studia zapsaného předmětu studenta. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Změna místa, ve kterém je předmět studován, se provede pomocí připraveného formuláře, kde je uvedeno současné místo studia a nabídka pro výběr místa nového. Tato nabídka obsahuje všechna místa studia nastavená u zvoleného předmětu v limitech pro registrace nebo zápis. Požadované místo studia se zvolí z nabídky a potvrdí se stisknutím tlačítka . Po jeho stisknutí dojde ke změně místa studia zvoleného předmětu a následně k návratu do aplikace Studované předměty.

Změnu místa studia lze provést pouze pokud se daný předmět vyučuje ve více místech studia.
Aby se v nabídce místo studia zobrazilo, musí být v Katalogu předmětů nastaveno v atributu Místo výuky a následně použito v atributu Limity předmětů (vlastní limit nemusí být nastaven).