Atributy průběhu studia

Aplikace Atributy průběhu studia umožňuje prohlížet a upravovat atributy zvoleného průběhu studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p. Význam jednotlivých atributů je uveden níže v textu.

Skupina

Atribut slouží pro uložení čísla studijní skupiny, do které je student v daném období zařazen. Zařazení do studijních skupin se využívá převážně v prvním semestru, aby mohl být studentům přidělen pevný rozvrh. Rozdělování studentů do skupin zajišťuje aplikace Rozdělení studentů do skupin.

V období je vykonávána praxe

Nastavuje se na ano, pokud student v období vykonává praxi a nestuduje tak žádné předměty. Atribut má vliv na výpočet kontrolního počtu kreditů za poslední dvě období při vyhodnocování podmínek postupu u zápisu. Pokud je atribut nastaven, zobrazuje se v průběhu studia informace o konání praxe v daném období.

Zápis

Atribut obsahuje datum zápisu do daného období průběhu studia.