Atributy studovaného předmětu

Aplikace Atributy studovaného předmětu umožňuje prohlížet a upravovat atributy studovaného předmětu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p. Význam jednotlivých atributů je uveden níže v textu.

Prodloužené datum expirace

Atribut umožňuje nastavit datum konce platnosti výsledku předmětu a prodloužit tak jeho platnost proti defaultním nastavením, ke kterému by jinak platnost výsledku skončila. Používá se v případě, že je třeba individuálně posunout datum, ke kterému má být daný studovaný předmět automaticky zrušen z průběhu z důvodu expirace hodnocení.