Přehled praxí studenta

Aplikace Přehled praxí studenta poskytuje přehled všech praxí a pracovních nabídek, na které se student v rámci svého studia přihlásil prostřednictvím Portálu pracovních příležitostí. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-p.

Seznam všech přihlášek je zobrazen v přehledové tabulce. U každé přihlášky je ve sloupci Stav uveden stav jejího zpracování (od podání po úspěšné absolvování). Podrobnější význam jednotlivých ikon je pak uveden v legendě. Dále je zobrazeno jméno pozice a společnosti, která danou pozici nabídla. Ve sloupci Datum nástupu je uvedeno datum zahájení praxe studenta dle data uvedeného v nabídce (nemusí odpovídat skutečnému datu působení studenta na pozici).