Tisk duplikátů

Aplikace Tisk duplikátů umožňuje tisk duplikátů oficiálních dokumentů uložených v elektronickém archivu. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním archiv-a nebo stud-e nebo stud-p.

Po vstupu do aplikace Tisk duplikátů se zobrazí pole pro vyhledání studenta, pro kterého se mají duplikáty tisknout. Hledání lze omezit dle fakulty a stavu studia. Jméno studenta se zadá do vyhledávacího pole a potvrdí stisknutím tlačítka . Vyhoví-li hledanému vzorku více studentů, zvolí se správný ze zobrazeného seznamu.

Jakmile je student zvolen, zobrazí se seznam oficiálních dokumentů, které mu byly vytištěny a archivovány pro jeho jednotlivá studia na ŠAVŠ. Zobrazeno je datum jejich tisku a jméno uživatele, který tisk provedl. Poté se označí dokumenty, jejichž duplikáty se mají vytisknout. Je možné označit více dokumentů a provést tisk hromadně. Tisk se provede tlačítkem , lze jej provádět opakovaně.

Z technologických důvodů není možné tisknout dodatky k diplomu v společně s ostatními dokumenty. Jejich tisk je nutné provést samostatně.