Správa předmětů a šablon SZ

Aplikace Správa předmětů a šablon SZ je portálovou aplikací pro evidenci předmětů, správu skupin a správu šablon předmětů státních a jiných závěrečných zkoušek. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e nebo stud-p.

Příprava závěrečných zkoušek začíná evidencí předmětů ve skladu předmětů státních zkoušek (je zjednodušenou obdobou skladu předmětů vypisovaných ke studiu), odkud se předměty kopírují do příslušného období. V příslušném období se pak předměty skládají do skupin předmětů (povinných, povinně volitelných), které se zařazují do šablon pro jednotlivé studijní programy/obory, nebo specializace. Šablony tak pro jednotlivé studijní programy/obory, nebo specializace předepisují skladbu předmětů státních zkoušek a zajišťují jejich přiřazení správné skupině studentů.

Aplikace Správa předmětů a šablon SZ je rozdělena do několika částí:

  • Správa předmětů státních zkoušek - aplikace umožňuje vytváření předmětů SZ a jejich správu, zajišťuje kopírování předmětů mezi obdobími a zpřístupňuje editaci tematických celků a otázek předmětů;

  • Skupiny předmětů státních zkoušek - umožňuje vytvářet skupiny předmětů SZ a zařazovat do nich jednotlivé předměty evidované ve studijním období;

  • Šablony předmětů státních zkoušek - umožňuje vytvářet šablony SZ pro jednotlivé studijní programy/obory, nebo specializace, přiřazovat k nim skupiny předmětů a určovat jejich povinnost.