Atributy univerzitního období

Atributy období řídí průběh období a zásadní akce konané v průběhu období. Každý atribut období platí pro všechny akce a úkony konané v rámci celého univerzitního nebo sekvence studijního období. Význam jednotlivých atributů je uveden níže v textu.

Hodinový ekvivalent jednoho dne hlavních cvičení

Atribut určuje kolik hodin výuky odpovídá jednomu dni hlavních (terénních) cvičení pro účely aplikace výpočtu studentohodin. (Při výpočtu studentohodin se k počtu hodin cvičení připočítává počet dní hlavního cvičení krát hodinový ekvivalent.)

Měna základu pro poplatky za studium

Pole slouží pro zadání měny, ve které je vyměřen ministerský základ pro poplatky za studium. Jedná se o povinný údaj, který musí být vyplněn při založení nového univerzitního období.

Text o kontrole e-přihlášek

Slouží pro zádání HTML formátovaného textu, který se zobrazuje uchazečům v evidenci e-přihlášek pod odkazem Stanovené termíny fakult pro kontrolu a zařazování e-přihlášek do přijímacího řízení.