Nastavení schvalování výjimek zápisu

zápisy!schvalování výjimek!nastavení

Aplikace Nastavení schvalování výjimek zápisu slouží k nastavení osob, kterým se bude zasílat informační e-mail s žádostí o povolení výjimky v zápise. Aplikace je dostupná uživatelům s právem evidence-sekvenci-a, typicky pouze systémovým integrátorům.

Novou osobu je možné přidat prostřednictvím připraveného formuláře, ve kterém se dohledá uživatel a zvolí se typ chyby, pro kterou mají být e-maily zasílány. Má-li být uživatel informován o více typech chyb, je nutné jej přidat pro každý typ individuálně.

Seznam osob, jímž jsou e-maily o žádostech studentů zasílány, je uveden v přehledové tabulce pod formulářem pro přidání nového uživatele. Každý řádek obsahuje jméno osoby, typ chyby a pracoviště, pro které mají být e-maily s žádostmi ze zápisů zasílány. Údaje je možné změnit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Smazání jednotlivých záznamů se provede jejich označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .

Schvalování výjimek provádí uživatelé s oprávněním study-zapis-vyjimky v aplikaci Schvalování výjimek zápisu.