Správa skartačních žádostí

archiv

Aplikace Správa skartačních žádostí je určena pro vyřizování žádostí zaslaných v rámci skartačního řízení jednotlivými uzly na spisový uzel archivu. Aplikace je dostupná pouze na uzlu s archivem.

Seznam všech žádostí je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam je možné omezit pomocí filtru umístěného nad seznamem. Filtr rovněž umožňuje přepínat mezi zobrazením seznamu spisů nebo dokumentů. U každého záznamu je uvedeno PID, případně další údaje jako číslo jednací, věc, apod. Základní informace zobrazované v seznamu lze rozšířit o další údaje pomocí odkazů umístěných nad seznamem dokumentů. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vše o dok. lze zobrazit úplné podrobnosti, včetně příloh.

Ve sloupci Stav žádosti je pomocí ikon rozlišen stav zpracování žádosti. Význam jednotlivých ikon je následující:

  • – žádost byla ve skartačním řízení schválena;

  • – žádost byla ve skartačním řízení zamítnuta;

  • – žádost je podána a dosud o ní nebylo rozhodnuto;

  • – u schválené žádosti byla na příslušném spisovém uzlu provedena požadovaná operace.

Žádosti čekající na vyřízení je možné vyřídit jejich označením v seznamu a výběrem příslušné operace z nabídky zobrazené pod seznamem. Volitelně je možné doplnit připomínky. Volbu je nutné potvrdit stisknutím tlačítka .