Archiv

archiv

V aplikaci Archiv jsou umístěny všechny dokumenty spisové služby, které byly předány k uložení do archivu. Aplikace je přístupná pouze na uzlu s pokročilostí Archiv.

Seznam všech spisů nebo dokumentů je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam je možné omezit pomocí filtru umístěného nad seznamem. Filtr rovněž umožňuje přepínat mezi zobrazením seznamu spisů nebo dokumentů. U každého záznamu je uvedeno PID, případně další údaje jako číslo jednací, věc, odesílatel, příjemce apod. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vše o dok. lze zobrazit úplné podrobnosti, včetně příloh.

Označeným dokumentům lze hromadně nastavit archivní fond výběrem příslušného archivního fondu z nabídky pod seznamem a stisknutím tlačítka .

Seznam archivních fondů je možné spravovat v aplikaci Správa archivních fondů