Archiv

archiv

V aplikaci Archiv jsou umístěny všechny dokumenty spisové služby, které byly předány k uložení do archivu. Aplikace je přístupná pouze na uzlu s pokročilostí Archiv.

Seznam všech spisů nebo dokumentů je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam je možné omezit pomocí filtru umístěného nad seznamem. Filtr rovněž umožňuje přepínat mezi zobrazením seznamu spisů nebo dokumentů. U každého záznamu je uvedeno PID, případně další údaje jako číslo jednací, věc, datum převzetí, spisový znak apod. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vše o dok. lze zobrazit úplné podrobnosti, včetně příloh.

Po kliknuti na ikonu ve sloupci Výpůjčky lze u spisu nebo dokumentu evidovat jeho výpůjčky. Kliknutím se zobrazí formulář pro dohledání osoby, které bude spis nebo dokument zapůjčen. Po jejím uložení je dokument ve stavu vypůjčen a stisknutím tlačítka pro něj lze vytisknout zápůjční list, v němž jsou vyplněny údaje, jako název dokumentu, číslo jednací, číslo šanonu, kdo dokument vydal, kdo a kdy si jej zapůjčil, pole pro podpis a vepsání data vrácení dokumentu. U zapůjčených spisů a dokumentů se ikona ve sloupci Výpůjčky změní na , po kliknutí je možné spis nebo dokument tlačítkem příslušným tlačítkem označit za vrácený, případně opětovně vytisknout zápůjční list. Zapůjčením spisu se všechny jeho dosud nezapůjčené dokumenty automaticky označí jako zapůjčené. Vrácením výpůjčky spisu se všechny dokumenty tohoto spisu označí jako vrácené.

Výpůjčky lze sledovat pouze u analogových spisů nebo dokumentů.

Označeným dokumentům lze hromadně nastavit archivní fond výběrem příslušného archivního fondu z nabídky pod seznamem a stisknutím tlačítka .

Seznam archivních fondů je možné spravovat v aplikaci Správa archivních fondů